grafik grafik
 

Elektroteknologi, bach.

 

Adgangsveje
Adgangskravet til uddannelsen er en gymnasial uddannelse, Studentereksamen, HHX, HTX, HF eller tilsvarende. Derudover vil der typisk være specifikke adgangskrav, se nærmere hos den enkelte uddannelsesinstitution.

Hvordan optages jeg?
Ansøgning om optagelse på uddannelsen sker via Den Koordinerede Tilmelding.

Indhold
Uddannelsen er en retning på studiet til civilingeniør. Elektroteknologi er en 3-årig bacheloruddannelse.

På uddannelsen arbejdes der med at analysere og udvikle forskellige former for avancerede elektroniske systemer. Uddannelsen giver et grundlag for at arbejde med fx højttalersystemer, avancerede strømforsyninger, superledende kabler, opbygning af satellitter, mobilantenner eller integrerede kredsløb til fx høreapparater eller stjernekameraer.

Baggrunden for udvikling af nye systemer fås gennem kurser i fx digital og analog elektronik, elektromagnetisme, programmering og mikroprocessorer.

Uddannelsessteder
Uddannelsen foregår Danmarks Tekniske Universitet.

Løn
Studiet er SU berettiget.

Yderligere oplysninger
Fås hos studievejledningen på uddannelsesinstitutionen, eller på dennes hjemmeside.

  PROSA :: Vester Farimagsgade 37A:: 1606 København V:: 3336 4141