grafik grafik
 

Humanistisk informatik, bach./cand.mag.

Adgangsveje
Studentereksamen, HHX, HTX, HF eller tilsvarende. Derudover vil der typisk være specifikke adgangskrav, se nærmere hos den enkelte uddannelsesinstitution.

Hvordan optages jeg?
Ansøgning om optagelse på uddannelsen sker via Den Koordinerede Tilmelding.

Indhold
Uddannelsen inden for humanistisk informatik, er en videnskabelig videregående uddannelse i to dele. 1. del (3 år) afsluttes med en bachelorgrad og 2. del (2 år) giver en kandidatgrad. Med en overbygning på yderligere 3 år opnås en Ph.d. grad.

Hovedfokus på uddannelsen er samspillet imellem mennesket og informationsteknologien. Der indgår derfor fagmoduler både fra det humanistiske felt, som f.eks. sprog, formidling og læring, og fra det datalogiske område, som f.eks. systemudvikling m.v.

Der er på både bachelor- og kandidat delen mulighed for at specialicere sig i en række profiler.

Uddannelsessteder
Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Økonomi
Uddannelsen er SU-berettiget.

Yderligere oplysninger
Der kan indhentes yderligere oplysninger hos studievejledningen på uddannelsesinstitutionen, eller på institutionens hjemmeside.

  PROSA :: Vester Farimagsgade 37A:: 1606 København V:: 3336 4141