grafik grafik
 

Sundhedsteknologi, Diplomingeniør

Adgangsveje
Adgangskravet til uddannelsen er en gymnasial uddannelse, derudover vil der typisk være specifikke adgangskrav, se nærmere hos den enkelte uddannelsesinstitution. Opfylder den studiesøgende ikke adgangskravet, kan der tages et adgangskursus. For yderligere oplysninger kontakt uddannelsesinstitutionen.

Hvordan optages jeg?
Optagelse sker via Optagelse.dk

Indhold
Uddannelsen er på 3½ år.

På uddannelsen lærer du at samarbejde med personale og patienter om udvikling af nye brugervenlige sundhedsteknologier, som kan forny og effektivisere behandling, pleje og genoptræning i sundhedsvæsenet og hos patienter i eget hjem.

Du lærer bl.a. om fysiologi og sygdomslære, informations- og kommunikationsteknologi og får en viden om elektronik, der kan anvendes til måling af kroppens fysiske forhold og funktion. Du arbejder bl.a. med kommunikation og undervisning af brugerne samt planlægning, anskaffelse og vedligeholdelse af apparatur, så teknologierne kan udnyttes optimalt.

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde på sygehuse, i kommunernes sundhedsafdelinger, i virksomheder indenfor medicoteknologi samt i tele- og kommunikationsbranchen.

Uddannelsessteder
Ses på Uddannelsesguiden.dk

Løn
Studiet er SU berettiget.

Yderligere oplysninger
Ses på Uddannelsesguiden.dk

  PROSA :: Vester Farimagsgade 37A:: 1606 København V:: 3336 4141